Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset

Mikä on 4H?

4H:lla voit käydä leireillä, askarrella, ommella, oppia työelämäntaidoista, puuhastella koirien ja eläinten kanssa, näytellä, taiteilla, keskustella, hoitaa kissoja, tehdä musiikkia, jammailla, parantaa maailmaa, retkeillä, lähteä ulkomaille, perustaa oma yritys, istua iltaa ikäihmisten kanssa, kokata, valokuvata…

lisätietoa: www.4hyhdistys.net

Eikä siinä edes kaikki!

Oletko 14-28 –vuotias?

Sinut me haluamme töihin oppimaan uutta ja ansaitsemaan rahaa mukavan harrastuksen ohessa

banderoll

www.4hyhdistys.net/kurssit
www.4hyhdistys.net/yritys

Oletko 6-12 –vuotias? 

Sinulle meillä on kymmeniä eri teemakerhoja, leirejä ja tapahtumia joissa pääset puuhastelemaan sydämesi kyllyydestä!

banderoll2

www.4hyhdistys.net/kerhot
www.4hyhdistys.net/leirit

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. 4H pyrkii tarjoamaan onnistumisen kokemuksia. Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot, sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. Järjestön tärkeä työmenetelmä on tekemällä oppiminen (learning by doing).